Logo liên kết

Thư mục

Điều tra ý kiến

Bạn thấy mã HTML-Code của trang web đã đáp ứng đủ chưa?
Rất đủ không cần thêm
Đủ, nhưng cần phát triển thêm
Không đủ
Không thể biết vì chưa hiểu về mã HTML-Code
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Welcome to

  Lap trình can ban

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Nguyễn Thanh Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:59' 26-05-2008
  Dung lượng: 434.0 KB
  Số lượt tải: 143
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo trình

  LẬP TRÌNH CĂN BẢN
  Dành cho sinh viên chính quy
  chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
  ThS. Nguyễn Cao Trí
  caotri@dit.hcmut.edu.vn
  www.dit.hcmut.edu.vn/~caotri
  Giới thiệu
  Mục tiêu môn học
  Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình trên máy tính.
  Cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng cơ bản về lập trình cho các môn học sau.
  Nội dung
  Một số thuật ngữ liên quan đến máy tính và lập trình.
  Sơ lược về ngôn ngữ lập trình
  Ngôn ngữ minh họa Pseudo code và Pascal
  Các giải thuật cơ bản
  Kỹ năng tư duy và thực hành trên ngôn ngữ cụ thể.
  Phương thức
  Phương thức học
  Giờ lý thuyết: giảng và báo cáo
  Giờ thực hành tại phòng máy
  Kiểm tra và thi
  Kiểm tra thực hành: kỹ năng lập trình
  Thi lý thuyết : trắc nghiệm khách quan
  Được tham khảo tài liệu
  Tài liệu tham khảo
  Slide bài giảng Lập Trình Căn Bản
  Giáo trình Lập trình căn bản – Khoa CNTT
  Tài liệu khác
  CDROM bài tập PASCAL và thực hành
  www.dit.hcmut.edu.vn/~caotri
  Chương 1
  Khái niệm cơ bản
  Một số khái niệm cơ bản về
  Máy tính & chương trình máy tính
  Ngôn ngữ lập trình ,translator,..
  Giải thuật và flow chart
  Giải thuật & biểu diễn giải thuật
  Flowchart
  Công cụ phát triển
  Công cụ IDE, Compiler
  Error & debug
  Máy tính - Computer
  Máy tính Analog
  Máy tính số
  Hệ nhị phân
  Máy tính lập trình được
  Mô hình máy Turing và Von Newman
  Các thế hệ máy tính
  Đặc tính chung
  Khả năng tính toán
  Khả năng thực hiện các phép toán logic
  Tốc độ tính toán cao
  Làm theo chỉ thị
  Kiến trúc máy tính
  Máy tính (Computer system)
  Bao gồm nhiều thiết bị phần cứng (hardware devices)
  Keyboard
  Screen (monitor)
  Disks
  Memory
  Processing Units
  Hệ điều hành (Operating System – OS)
  Phần mềm (software)
  Công dụng: êệ thống, ứng dụng, cơ sở dữ liệu
  Môi trường hoạt động: OS, Network, WEB, Server,..
  Chương trình máy tính
  Chương trình
  Danh mục các trang thiết bị, tài nguyên sử dụng
  Tiến trình sử dụng các tài nguyên và thực hiện các công việc định trước
  Kết quả thực hiện
  Chương trình máy tính
  Tập hợp các lệnh được liệt kê theo một trình tự nhất định
  Các dữ liệu sẽ được nhận
  Các tài nguyên cần sử dụng
  Các kết quả sẽ có được
  Mục tiêu: xử lý dữ liệu theo yêu cầu định trước
  Lập trình: viết chương trình cho máy tính
  Ngôn ngữ lập trình
  Ngôn ngữ lập trình
  Phương tiện để viết chương trình cho máy tính
  Hàng trăm ngôn ngữ lập trình khác nhau
  Những quy định về cú pháp (syntax) & ngữ nghĩa (semantic)
  Máy tính có thể hiểu được
  Phân chia làm 3 nhóm chính
  Ngôn ngữ máy - Machine languages
  Ngôn ngữ duy nhất của máy tính - CPU
  Hợp ngữ - Assembly languages
  Ngôn ngữ cấp cao - High-level languages

  Ngôn ngữ máy - Machine languages
  Ngôn ngữ duy nhất được máy tính (CPU) hiểu trực tiếp.
  Được xác định bởi tập lệnh của CPU
  Phụ thuộc vào máy tính cụ thể
  Dạng nhị phân {0,1}*
  Rất khó đọc hiểu
  Khó có khả năng viết chương trình trực tiếp
  Khó nhớ hàng chục ngàn lệnh dạng {0,1}*
  Rất khó xác định & sửa lỗi
  Không được sử dụng trong thực tế để viết chương trình
  Nền tảng xây dựng hợp ngữ
  Hợp ngữ - Assembly Languages
  Sử dụng các từ khóa tiếng Anh cho các lệnh hay nhóm lệnh của mã máy.
  Được dịch sang mã máy khi thực hiện
  Chuyển đỗi nhanh chóng
  Dễ đọc và dễ hiểu hơn
  Vẫn tương đối khó sử dụng do
  Các lệnh còn đơn giản nên phải dùng nhiều lệnh.
  Chưa có những cấu trúc điều khiển thuận tiện
  Khả năng tìm và sửa lỗi cũng chưa thuận tiện.
  Nền tảng xây dựng các ngôn ngữ cấp cao
  Ngôn ngữ cấp cao
  Một câu lệnh diễn tả nhiều động thái
  Có cấu trúc ngày càng giống ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh)
  Được dịch sang assembly hay mã máy bằng các chương trình dịch trước khi thực thi.
  Source code & Executed code
  Được phân làm nhiều lớp
  Lập trình goto
  Lập trình cấu trúc – Structured
  Lập trình hướng đối tượng – Object Oriented
  Các dạng khác
  Học ngôn ngữ lập trình
  Học ngữ pháp
  Quy tắc ngữ pháp
  Từ vựng
  Cấu trúc câu
  Ngữ nghĩa của các lệnh
  Các “thành ngữ”
  Học ngôn ngữ lập trình VS. Học ngôn ngữ tự nhiên
  Quy tắc ngữ pháp đơn giản
  Từ vựng ít, tự quy định
  Cấu trúc câu đơn giản
  Hạn chế và khó khăn của sử dụng ngôn ngữ lập trình.
  Chương trình dịch
  Dùng để dịch từ một ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ lập trình khác
  Mục tiêu cuối cùng là dịch sang mã máy để có được executed code –> chương trình thực thi
  Phân loại:
  Intepreter – thông dịch
  Compiler – biên dịch
  Intepreter vs. Compiler
  Công cụ phát triển – Integrated Development Environment (IDE)
  Soạn thảo
  Dịch và sửa lỗi chương trình
  Chạy thử và sửa lỗi
  Một số khái niệm khác
  Lỗi và sửa lỗi
  Syntax error – lỗi ngữ pháp
  Semantic error- lỗi ngữ nghĩa
  Runtime error - Lỗi thực thi
  Debug – Tìm và sửa lỗi
  Dữ liệu, kiểu dữ liệu
  Các kiểu dữ liệu cơ bản
  integer, long, character, byte, ….
  Real (double, float)
  Kiểu khác: string
  Kiểu dữ liệu có cấu trúc: array, string, record,..
  Biến (Variable) & Hằng (Constant)
  Giải thuật: khái niệm, công cụ biểu diễn
  Flow chart – lưu đồ
  Flow chart
  Start
  Start /Begin bắt đầu giải thuật. Chỉ có 1 và chỉ 1 điểm START.
  Input / Output dữ liệu xuất/nhập
  Dòng xử lý
  Đặc tả thao tác xử lý hay tính toán dữ liệu
  Điều khiển rẽ nhánh
  Điều kiện
  Yes
  No
  Phát biểu rẽ nhánh khác
  Giá trị xét phân nhánh
  Trường hợp 1
  Trường hợp i
  Khác
  Stop
  Stop/End kết thúc của giải thuật. Có thể có một hoặc nhiều điểm STOP.
  Flow chart
  Ưu điểm
  Trình bày trực quan giải thuật
  Độc lập với ngôn ngữ tự nhiên
  Độc lập với ngôn ngữ lập trình
  Bảo đảm khả năng lập trình
  Cho phép dễ dàng kiểm tra giải thuật
  Nguyên tắc kiểm tra
  Đi từ START theo bất cứ đường nào cũng phải đến một điểm dừng STOP
  Không có sự quay vòng vĩnh viễn
  Không có sự kết thúc lưng chừng
  Flow chart
  Start
  Nhập a, b
  a=0 ?
  Yes
  No
  b=0 ?
  Yes
  No
  X=-b/a
  Không có nghiệm
  Vô số nghiệm
  Stop
  Algorithms
  Giải phương trình ax + b = 0
  Cấu trúc điều khiển cơ bản
  If then Statement;
  If then Statement 1
  else Statement 2;
  Case of
  value 1 : Statement 1;
  ………..
  value n : Statement n;
  else : Statement 0
  end;
  While do Statement;
  Repeat Statement until ;
  For counter=start value to end value do Statement;
  For counter=start value downto end value do Statement
  Chu kỳ sống của phần mềm
  Thu thập yêu cầu
  Phân tích thiết kế
  Phát triển chương trình - codeing
  Xác định giải thuật
  Viết code và dịch thử , hiệu chỉnh các lỗi syntax
  Thử nghiệm - Testing
  Chạy thử với các dữ liệu mẫu để kiểm tra lỗi semantic và runtime
  Vận hành và bảo trì
  Phát triển theo yêu cầu
  Một số ngôn ngữ lập trình
  Lập trình goto
  Assembly
  Basic
  Lập trình cấu trúc
  Pascal, C
  Foxpro
  Lập trình hướng đối tượng
  Java, C++, Object Pascal,…
  Khác
  Prolog, LISP, Visual basic (VB), VC++, J++, Delphi, ASP, PHP,..
  Visual studio .NET: VB.NET, ASP.NET, C++.NET, C#
  Chương 2
  Dữ liệu & cấu trúc chương trình
  Các khái niệm cơ bản về dữ liệu và biểu diễn dữ liệu trong máy tính
  Khai báo dữ liệu trong chương trình
  Một số phép toán cơ bản
  Cấu trúc cơ bản một chương trình PASCAL
  Danh hiệu
  Khái niệm “Danh hiệu”
  Là tên của các đối tượng khác nhau trong lập trình, dùng để phân biệt giữa đối tượng này với đối tượng khác.
  Các đối tượng thường được đặt tên bằng danh hiệu: biến, hằng, chương trình con, ……
  Qui tắc ngữ pháp của danh hiệu:
  Bắt đầu bằng chữ cái (A-Z, a-z) hay dấu gạch dưới ( _ )
  Theo sau là chữ cái, dấu gạch dưới hay chữ số.
  Với Pascal không phân biệt CHỮ HOA hay chữ thường
  Một số ngôn ngữ có phân biệt như Java,…
  Ví dụ: X , BienDem, Bien_dem, X1 , X2 , X3 , x1,x2,x3
  Ví dụ sai: 101X3, (X1), Bien Dem
  Danh hiệu (tt)
  Danh hiệu gồm 2 loại:
  Danh hiệu thuộc ngôn ngữ (Pre-defined)
  Do ngôn ngữ quy định trước ý nghĩa của nó.
  Được dùng cho các đối tượng có sẵn trong ngôn ngữ
  Ví dụ: Integer, Readln,sqrt, real,…
  Danh hiệu do người sử dụng đặt ra (user defined)
  Do người sử dụng tự qui ước và qui định ý nghĩa của nó trong chương trình nguồn (source code)
  Ví dụ: abc, xyz1, xyz2, delta, namsinh, tinh_giai_thua
  Từ dành riêng: Là những từ do ngôn ngữ quy định sẵn như là một bộ phận cấu thành ngôn ngữ đó.
  Ví dụ: begin, if, then, program, array, procedure (trang 22)
  Ký hiệu đặc biệt: là những ký tự có ý nghĩa được quy định trước trong ngôn ngữ.
  Ví dụ: + - * / > >= := <> ; , ( ) @ [ ] (trang 23)
  Qui ước đặt tên danh hiệu
  Qui tắc đặt tên danh hiệu
  Tuân thủ quy tắc ngữ pháp của danh hiệu
  Không được trùng lắp với danh hiệu thuộc ngôn ngữ hoặc đã được định nghĩa.
  Nên sử dụng các tên gợi nhớ
  Tên gợi nhớ?
  Tên mà khi đọc đến sẽ giúp ta biết được ý nghĩa của đối tượng mang tên đó.
  Lợi ích của tên gợi nhớ: giúp chương trình dễ đọc, dễ hiểu & dể kiểm tra.
  If ABC < 0 then write(‘Phuong trinh vo nghiem’) ABC không gợi nhớ

  If Delta < 0 then write(‘Phuong trinh vo nghiem’) Delta là tên gợi nhớ
  Kiểu dữ liệu (data type)
  Kiểu dữ liệu là gì?
  Một kiểu dữ liệu là một qui định về hình dạng, cấu trúc, miền giá trị, cách biểu diễn và cách xử lý một loại dữ liệu thực tế nào đó trong máy tính.
  Kiểm INTEGER biểu diễn số nguyên từ -32767 đến 32768 và thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, div, mod
  Kiểm CHAR biểu diễn các ký tự và biểu diễn giữa cắp dấu nháy đơn. ‘A’
  Có thể thực hiện phép so sánh, không thể cộng, trừ, nhân, chia
  Mọi dữ liệu muốn được xử lý bằng máy tính thì phải quy về một kiểu dự liệu nào đó mà ngôn ngữ lập trình đó hiểu được.
  Số kiểu dữ liệu là một yếu tố so sánh ngôn ngữ lập trình. Càng nhiều kiểu thì càng thuận lợi cho xử lý.
  Bao nhiêu kiểu dữ liệu thì đủ?
  Các kiểu dữ liệu
  Các kiểu dữ liệu đơn giản
  Kiểu liên tục: Real (một số tên ở ngôn ngữ khác float, double)
  Kiểu rời rạc: Integer, char, boolean, byte, word, liệt kê, miền con.
  Các kiểu dữ liệu có cấu trúc/Kiểu do người dùng định nghĩa
  Array (dãy, mãng)
  Record (bản ghi, mẫu tin, mục tin)
  Set (tập hợp)
  File (tập tin, tệp)
  String (chuỗi, xâu)
  Kiểu pointer (con trỏ, chỉ điểm)

  Các kiểu dữ liệu căn bản: kiểu đơn giản + string
  Kiểu dữ liệu căn bản
  Kiểu Integer: biểu diễn các số nguyên dạng thập phân. Chiếm 2 byte trong bộ nhớ, miền giá trị -32767 đến 32768
  Kiểu Real: biểu diễn các số thực dạng thập phân hay dạng lũy thừa 10 bằng ký tự E. (3.2E8) Chiếm 6 byte trong bộ nhớ.Miền giá trị nhỏ nhất đến (1.9E-39) và lớn nhất đến (1.7E38)
  Kiểu Char: biểu diễn cho dữ liệu ký tự. Chiếm 1 byte trong bộ nhớ . Miền giá trị theo bảng mã ASCCI. Biểu diễn bằng ký tự nằm giữa hai dấu nháy đơn `A’, `a’,..
  Bảng mã ASSCI chuẩn và mở rộng.
  Bảng mã và fonts
  Các vấn đề bản mã tiếng Việt 1 byte, 2 byte, Unicode
  Một số phép toán: so sánh, Ord (`F’) = 70 , Chr(65) = `A’
  Kiểu Boolean: biểu diễn cho giá trị luận lý FALSE và TRUE. Qui ước FALSE < TRUE. Chiếm 1 byte trong bộ nhớ.
  Kiểu dữ liệu căn bản
  Kiểu Byte: biểu diễn các số nguyên dạng thập phân. Chiếm 1 byte trong bộ nhớ, miền giá trị -127 đến 128
  Kiểu Word: biểu diễn các số nguyên dương dạng thập phân. Chiếm 2 byte trong bộ nhớ.Miền giá trị từ 0 đến 65535.
  Kiểu String: biểu diễn cho chuỗi ký tự. Chiếm n+1 byte trong bộ nhớ với n là số ký tự có trong string. Các ký tự có chỉ số từ 1. Vị trí chỉ số 0 chứa một ký tự có giá trị có mã ASCCI là số ký tự n của string. Ví dụ chuỗi ‘Truong Dai Hoc …. Rat noi tieng’ được lưu trong bộ nhớ là
  9Truong Dai Hoc …… rat noi tieng
  Chuỗi trên có 57 ký tự và chiếm 58 byte với byte 0 chứa ký tự `9’
  String rỗng ` ` chứa không ký tự. String có thể so sánh theo từng ký tự từ trái sang phải đến khi có sự khác biệt. Ví dụ ‘ABCDEFG’ < ‘ABcD’
  Phép ghép string + : ‘Truong Dai Hoc’ + ‘Bach Khoa’ => ‘Truong Dai HocBach Khoa’
  Kiểu Boolean: biểu diễn cho giá trị luận lý FALSE và TRUE. Qui ước FALSE < TRUE. Chiếm 1 byte trong bộ nhớ.
  Cấu trúc chương trình Pascal
  Phần Khai báo
  Chứa các khai báo tài nguyên sẽ sử dụng
  Các khai báo nào không cần thiết có thể bỏ đi.
  Program
  Label
  Const
  Type
  Var
  Khai báo chương trình con

  Begin
  các phát biểu, câu lệnh;
  End.

  Phần Thân Chương trình
  Nội dung các câu lệnh mô tả công việc sẽ được thực hiện.
  Các Khai báo trong PASCAL
  Program tenchuongtrinh;
  Program Chuongtrinhhinhtron;
  Const tênhằng=giátrịhằng;
  Const pi=3.14159; tentruong=‘Dai Hoc Bach Khoa’
  Hằng và ý nghĩa sử dụng hằng trong chương trình.
  Type tênkiểudữliệu= mô tả xây dựng kiểu
  Type diemso=1..10; chucai=‘a’..’A’
  Biến và khai báo biến
  Biến: là ô nhớ lưu trữ dữ liệu và thay đỗi được. Có kiểu dữ liệu tương ứng.
  var tên biến: kiểu dữ liệu;
  Biểu thức
  Các phép toán quan hệ:
  = , <>, < , > , <=, >= cho kết quả kiểu boolean
  a > B true hay false?
  Các phép toán logic NOT, AND, OR
  Các phép toán số học:
  +, - , * , /
  Div và Mod dùng cho số nguyên kiểu trả về là số nguyên.
  Phép gọi hàm: gọi một chương trình con loại hàm số tương đương với một phép toán
  Biểu thức: là một công thức tính toán tạo từ các biến, hằng, các giá trị cụ thể, các phép toán và dấu (, ) . Kiểu dữ liệu trả về cũng là kiểu dữ liệu của biểu thức.
  A+2*b(c-d) Biến là một biểu thức
  Phát biểu gán và thủ tục xuất nhập
  Phát biểu gán :=
  Gán một giá trị của một biểu thức cho một biến
  TenBien := Bieuthuc;
  Các thao tác xuất nhập:
  Read(B1,B2,…..)
  Write(BT1,BT2,….)

  Readln(B1,B2,…..)
  Writeln(BT1,BT2,….)
  Readln(a,b) 12 15
  Chương 3
  Các phát biểu điều khiển
  Các phát biểu điều khiển
  Phát biểu điều khiển và flowchart
  So sánh và đánh giá
  Tổng quan
  Phát biểu điều khiển: là những dòng lệnh dùng để điều khiển hoạt động của chương trình.
  Các phát biểu điều khiển cơ bản
  Phát biểu gán (assignment statement)
  Các phát biểu điều khiển (control statements)
  Phát biểu ghép BEGIN END;
  Phát biểu điều kiện IF
  Phát biểu điều kiện CASE
  Phát biểu lặp WHILE
  Phát biểu lặp REPEAT
  Phát biểu lặp FOR
  Phát biểu GOTO
  Phát biểu gọi thủ tục (procedure call): gọi các chương trình con loại procedure
  Phát biểu WITH : dùng với kiểu dữ liệu record.
  Phát biểu ghép BEGIN END;
  Dùng để ghép nhiều phát biểu thành một phát biểu.
  Cú pháp : BEGIN các phát biểu; END;
  Ví dụ
  Begin
  t:=x;
  x:=y;
  y:=t;
  writeln(‘đã đổi xong’);
  End;
  S1
  S2
  Sn
  N phát biểu
  1 phát biểu
  BEGIN
  END;
  Phát biểu IF
  Dùng để thực hiện hay không một phát biểu theo một điều kiện.
  Cú pháp
  if then statement;
  Ví dụ
  If Delta > 0 then
  begin
  X1:= (-b + sqrt(Delta))/2/a
  X2:= (-b - sqrt(Delta))/2/a
  end;
  Condition
  Statements
  Yes
  Chỉ có 1 phát biểu trong thân của IF
  No
  Phát biểu IF Then Else
  Dùng để chọn lựa phát biểu nào sẽ được thực hiện giữa 2 phát biểu.
  Cú pháp
  if then statement1 else statement2 ;
  Ví dụ
  If Delta > 0 then
  begin
  X1:= (-b + sqrt(Delta))/2/a
  X2:= (-b - sqrt(Delta))/2/a
  end
  else Writeln(‘Còn xét tiếp’);
  Condition
  Statement1
  Yes
  No
  Statement2
  Trường hợp đặc biệt
  Xét phát biểu sau:
  If ĐK1 then if ĐK2 then S1 else S2;


  ELSE sẽ thuộc về IF nào gần 1 chưa có ELSE
  else
  else
  ?
  ĐK2
  S1
  Yes
  No
  S2
  ĐK2
  Yes
  No
  Phát biểu CASE
  Dùng để chọn một trong số những phat1 biểu để thực hiện tùy theo giá trị của biểu thức chọn.
  Các nhãn case: chỉ ra các trường hợp phân nhánh.
  Các nhãn case là một hay nhiều giá trị rời rạc theo sau là dấu : và một phát biểu tương ứng.
  Case BiểuThứcChọn of
  nhãn1: S1;
  nhãn2: S2;


  nhãnN: Sn;
  else S0;
  End;

  BiểuThứcChọn
  S1
  S2
  S0
  SN
  Nhãn1
  Nhãn2
  NhãnN
  Else
  Phát biểu While
  Dùng để lặp đi lặp lại nhiều lần một công việc nào đó.
  Cú pháp
  While <ĐK> Do statement;
  While kiểm tra điều kiện trước rồi mới thực hiện phát biểu.
  Số lầp lặp là không biết trước.
  Số lần lặp tối thiểu là 0 và tối đa là không xác định.
  Chú ý: Trong thân của while phải có ít nhất một phát biểu có khả năng thay đổi giá trị của điều kiện. Nếu không sẽ lặp vô tận (infinite loop)
  Ví dụ:
  gt:=1; i:=1
  While i begin
  i:=i+1;
  gt:=gt*I;
  end;
  ĐK
  S1
  Yes
  No
  Phát biểu Repeat
  Dùng để lặp đi lặp lại nhiều lần một công việc nào đó.
  Cú pháp
  Repeat statements until <ĐK>;
  Repeat thực hiện xong các phát biểu rồi mới kiểm tra điều kiện.
  Số lầp lặp là không biết trước.
  Số lần lặp tối thiểu là 1 và tối đa là không xác định.
  Chú ý: Trong thân của repeat phải có ít nhất một phát biểu có khả năng thay đổi giá trị của điều kiện. Nếu không sẽ lặp vô tận (infinite loop)
  Ví dụ:
  gt:=1; i:=1
  repeat
  i:=i+1;
  gt:=gt*I;
  until i>n;
  ĐK
  S1
  Yes
  No
  While vs. Repeat
  While và Repeat là hai phát biểu có thể chuyển đổi cho nhau.
  White <ĐK> do statement;
  => If <ĐK> then repeat statement until NOT(<ĐK>);
  Repeat statements until <ĐK>;
  => Begin
  statements;
  while NOT(<ĐK>) do begin
  statements;
  end;
  End;
  Chú ý khả năng bị lặp vô tận.
  Một phát biểu
  Phát biểu FOR
  Dùng để lặp lại một công việc nào đó với số lần lặp là xác định được.
  Sử dụng biến đếm và biểu thức cận để xác định số lần lặp lại.
  For biendem:=BT1 to BT2 do statement;
  Số lần lặp là BT2-BT1+1;
  Sau mỗi lần lặp biendem tăng đến giá trị kế tiếp;
  For biendem:=BT1 downto BT2 do statement;
  Số lần lặp là BT1-BT2+1;
  Sau mỗi lần lặp biendem giảm đến giá trị kế tiếp;
  Một số chú ý với phát biểu FOR
  Biến đếm và các biểu thức cận phải thuộc cùng một kiểu rời rạc.
  Trong thân của FOR, dù cho các thành phần của biểu thức cận thay đổi vẫn không ảnh hưởng đến số lần lặp. Ví dụ đoạn code sau:
  a:=5;
  For i:=1 to a do a:=a+1;
  vẫn chỉ lặp đúng 5 lần dù a bị thay đổi.
  Giá trị của biến đếm sau vòng lặp FOR là KHÔNG XÁC ĐỊNH. Phụ thuộc vào từng compiler. Do đó không được sử dụng tiếp giá trị này cho các tính toàn tiếp theo mà phải gán lại giá trị cụ thể mới.
  Không được thay đổi giá trị biến đếm trong thân vòng lặp FOR.
  Chương 4
  Các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa
  Các kiểu dữ liệu rời rạc
  Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
  Một số giải thuật trên aray.
  Khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu
  Bài tập
  Các bài tập trong sách giáo trình
  Bài tập nhân 2 ma trận.
  Bài tập xác định ma trận đối xứng
  Bài tập quản lý điểm sinh viên dùng array và record
  Các bài tập khác bằng chươgnt rình Pascal

  Kiểu do người dùng định nghĩa
  Kiểu do người dùng định nghĩa:
  Được xây dựng từ những kiểu cơ bản.
  Do ngôn ngữ lập trình quy định sẳn cấu trúc và phương thức truy cập
  Người dùng sẽ định nghĩa bằng cách xác định cụ thể các giá trị của các thông số.
  Bao gồm
  Các kiểu rời rạc: liệt kê, miền con.
  Các kiểu có cấu trúc: Array, Record, String

  Kiểu miền con
  Định nghĩa: Kiểu miền con của một kiểu rời rạc là một miền trị của kiểu rời rạc đó (kiểu chủ) được xác định bằng 2 cận là 2 giá trị của kiểu chủ.
  Một giá trị thuộc kiểu miền con nằm trong phạm vi giữa 2 cận.
  Mục tiêu sử dụng:
  Đối với một số compiler cho phép sinh mã tự động kiểm tar tính hợp lý của dự liệu thay vì phải tự kiểm tra bằng dòng lệnh. ( chỉ thị là {$R+} vối Turbo Pascal).
  Tiết kiệm bộ nhớ trong một số trường hợp.
  Dùng trong khia báo các kiểu dữ liệu có cấu trúc khác như Array.
  Áp dụng được các phép toán của kiểu chủ cho kiểu miền con. Cần chú ý đến vùng giá trị kết quả để tránh runtime error
  Cú pháp : Tenkieu = canduoi . . Cantrên;
  diem = 1 . . 10;
  chu = ‘a’ .. ‘z’
  Kiểu liệt kê
  Kiểu liệt kê được định nghĩa bằng các liệt kê ra các giá trị của kiểu. Các giá trị đó là danh hiệu.
  Ví dụ: ngay = (sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat)
  Var homqua, homnay, ngaymai : ngay
  Các phép toán:
  Có thể gán các biễu thức liệt kê cùng kiễu cho biến tương ứng. Ví dụ: homqua := mon;
  Thực hiện phép so sánh dự trên thứ tự index chính là thứ tự liệt kê bằt đầu từ 0 và tằng dần. Ví dụ tue < wed
  Hàm ORD (), hàm SUCC() , hàm PRED()
  Không được dùng thao tác xuất nhập với kiểm liệt kê.
  Kiểu dữ liệu ARRAY
  Định nghĩa: Array là một dãy gồm nhiều phần tử cùng một kiểu. Hay nói cách khác một dự liệu kiểu array là một dãy của nhiều dữ liệu thuộc cùng một kiểu.
  Các phần tử của một dãy phải có cùng kiểu gọi là kiểu cơ sở. Kiểu cơ sở có thể là một kiểu bất kỳ của Pascal.
  Các phần tử có mối quan hệ về vị trí trong dãy được xác định bằng chỉ số (index). Chính là thứ tự về vị trí của nó trong dãy
  Khai báo dãy: tenkieuday = array[kieuchiso] of kieucoso
  Số phần tử của dãy chính là số giá trị có thể có của kiểu chỉ số.
  Index có giá trị từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của kiểu chỉ số
  Vi dụ : daynguyen = array [1..100] of integer;
  dayreal = array [char] of real;
  Dãy nguyên có 100 phần tử kiểu integer;index từ 1 đến 100.
  Dãy dayreal có 256 phần tử kiểu real; index từ ký tự có chr(0) đến chr(255).
  Các phép toán trên ARRAY
  Có thể thực hiện phép gán giá trị của các biến của cùng một kiểu array cho nhau. Ví dụ
  var a ,b : daynguyen; ta có thể gán a:= b;
  Phát biểu này gán giá trị của từng phần tử trong dãy b sang phần tử tương ứng của dãy a.
  Có thể truy xuất đến từng phần tử của dãy trực tiếp bằng cách dùng tenbien[index]. Ví dụ: a[5] := b[8]
  Có thể sử dụng từng phần tử của dãy như là một biến của kiểu dữ liệu cơ sở. Ví dụ
  for i:= 1 to 100 do readln(a[i])
  Một số đặc tính của kiểu array
  Số phần tử của kiểu array là cố định ngay từ khi khai báo. Dù là ta dùng bao nhiêu phần tử thì cũng chiếm đúng số bộ nhớ mà dãy đã khai báo.
  Do đó thông thường phải khai báo dư hơn số thường dùng để tránh bị thiếu => lãng phí bộ nhớ.
  Các phần tử của dãy được xếp liên tục trong bộ nhớ do đó:
  Cho phép khả năng truy xuất ngẫu nhiên => nhanh
  Cần có vùng nhớ trống liên tục đủ lớn khi cấp phát bộ nhớ cho dãy. => khó cấp phát.
  Một số giải thuật trên array
  Khi tổ chức lưu trữ trên array của nhiều phần tử, thao tác thường phải thực hiện là tìm kiếm (search) và sắp xếp (sort) các phần tử trong dãy
  Việc tìm kiếm (search) dùng để truy vấn thống tin.
  Việc sắp xếp (sort) dùng để trình bày thông tin và giúp cho thao tác search hiệu quả hơn.
  Một số giải thuật:
  Linear search có và chưa sort, Binary search
  Buble sort, quick sort
  Linear search
  Xem xét từng phần tử xem có phải giá trị cần tìm hay không cho đến khi tìm thấy hoặc hết số phần tử của array thì kết luận có không có.
  Timthay := 0;
  For i:= 1 to n do if a[i]=giatricantim then timthay:= i;
  if timthay= 0 then writeln(‘Không có’)
  else writeln(‘Có tại ‘, timthay);
  i:=1
  while (i<=n)and(a[i]<>giatricantim) do i:= i + 1;
  Số phần tử tổng quát cần duyệt tối đa là N. Có thể áp dụng cho dãy bất kỳ, tuy nhiên nếu dãy có thứ tự thì có thể duyệt nhanh hơn “một ít”.
  Binary search
  Áp dụng cho dãy đã có thứ tự. Nguyên tắc chính là dựa vào tính thứ tự của dãy để thực hiện số phép so sánh tối thiểu bằng cách lấy phần tử giữa so sánh với giá trị cần tìm:
  nếu bằng có nghĩa là tìm thấy tại vị trí đó.
  nếu không bằng thì phân nữa số phần tử sẽ được loại bỏ không cần xét vì chắc chắn không thể bằng.
  Giải thuật này cho tốc độ tìm kiếm rất cao. Ví dụ dãy có 1 triệu phần tử chỉ tốn không đến 20 phép so sánh là đã xác định được trong khi với linear search là 1 triệu phép so sánh.
  Binary search – giải thuật
  Dãy A có n phần tử từ 1..n . Giá trị cần tìm là X.
  i:=1; j:=n; co:=false;
  While (i begin
  m:=(i+j) div 2;
  If a[m] = X then co:=true
  else if a[m] > X then j:=m
  else i:=m;
  end;
  If co then “writeln(‘Tim co phan tu’, X)
  else writeln(‘Khong co phan tu’, X);
  Bubble Sort
  Dùng để sắp thứ tự một dãy.
  Nguyên tắc :
  Tìm phần tử lớn nhất đặt vào vị trí cuối cùng A[n] bằng cách so sánh lần lượt các cặp từ a[j], a[j+1] với j từ 1=> n-1. Nếu phần tử a[i] >a[j] thì hoán đỗi 2 phần tử này
  Lặp lâi bước trên với số phần tử củ dãy còn lại giảm dần từ n -> 2 .
  Khi hoàn tất dãy sẽ có thứ tự tăng dần.
  Ưu điểm của giải thuật là đơn giản. Tuy nhiên tốc độ sắp thứ tự không cao.
  Có một giải thuật khác khá mạnh là QuickSort
  Bubble Sort – giải thuật
  Giải thuật bubble Sort cho dãy có n phần tử và tăng dần.
  For i:= 1 to n do
  For j:= 1 to n-i do
  if A[j]>A[j+1] then
  Begin
  t:= a[i];
  a[j]:=a[j+1];
  a[j+1]:=t;
  End;

  So sánh và hoán đổi giá trị 2 phần tử.
  Biến t có dùng kiểu dữ liệu với kiểu cơ sở của array
  Array nhiều chiều
  Kiểu cơ sở của array có thể là một array khác, hình thành nên cấu trúc array of array. Trong Pascal hổ trợ sẵn kiển trúc này với kiểu dữ liệu array nhiều chiều (multi-dimension array).
  Khai báo
  tenkieu= array [index1, index2,.., indexN] of kieucoso;
  Ví dụ: matran = array[1..10, 1..20] of real;
  table = array [1..100, ‘a’..’z’] of integer;
  Từng phần tử của array nhiều chiều có thể được truy cập trực tiếp bằng cách chỉ rõ index trên từng chiều.
  Ví dụ : a[3,5] hay b[11,’h’]
  Các phần tử này cũng có thể được sử dụng như là một biến kiểu cơ sở.
  Kiểu RECORD
  Record là một kiểu dữ liệu gồm nhiều thành phần, các thành phần có thể thuộc về những kiểu dữ liệu khác nhau.
  Khai báo
  tênkieu = Record
  tênfield:kieudulieu_cua_field;
  ……..
  tênfield:kieudulieu_cua_field;
  end;
  Kiểu Record (tt)
  Các phép toán
  Có thể gán giá trị các biến record thuộc cùng một kiểu cho nhau. Khi đó sẽ gán từng field tương ứng.
  Có thể truy cập đến từng thành phần (field) của record bằng cách dùng cấu trúc biênrecord.tênfield.
  Mỗi field có thể dùng như một biến thuộc kiểu dữ liệu tương ứng.
  Record của record
  Trong cấu trúc field của record có thể là một record khác.
  Khi đó dield record tương ứng là một record đề có thể truy cập đến field bên trong dạng recordname.fieldrecord.field
  Phát biểu WITH
  WITH là một phát biểu dùng với kiểu dữ liệu record
  Phát biểu WITH có dạng
  WITH recordname do Statement;
  trong đó record name là một biến record, Statement là một phát biểu.
  Ý nghĩa phát biểu WITH. Trong phần thân của phát biểu WITH, khi muôn truy cập đến các field của record tương ứng ta chỉ cần dùng tên filed mà không cần dùng Tênrecord.tênfield như thông thường.

  Kiểu tập hợp
  Định nghĩa: Dữ liệu kiểu tập hợp là một tập hợp của nhiều dữ liệu thuộc cùng một kiều rời rạc.
  Khai báo:
  Tênkieu = set of kiểu cơ sở
  Ví dụ: tapnguyen = setof integer;
  Một dữ liệu kiểu tập hợp là một tập hợp được biểu diễn dạng [phantu, phantu,..]
  Có thể gán tập hợp này cho tập hợp kia nếu chúng có cùng kiểu cơ sở.
  Ví dụ: t1 := [1,3,5,8] hay t2:=t1
  Các phép toán trên tập hợp
  Với các biến kiểu tập hợp ta có các phép toán
  Phép toán = : cho giá trị TRUE nếu hai tập hợp bằng nhau
  Phép toán <>: cho giá trị TRUE nếu hai tập hợp khác nhau
  Phép toán <= : A<=B là TRUE nếu A bao hàm trong B
  Phép toán >= : A>=B là TRUE nếu A chứa B
  Phép toán IN : X IN A cho giá trị TRUE nếu trong A chứ phần tử X
  Phép hợp + : A+B là hợp của hai tập A, B
  Phép giao +*: A*B là giao của hai tập A, B
  Phép hiệu - : A-B là hiệu của hai tập A,B
  Chương 5
  Chương trình con
  Chương trình con
  Phân loại và khai báo
  Thông số: phân loại và ý nghĩa
  Biến cục bộ và toàn cục
  Tầm vực chương trình con – biến
  Đệ quy
  Chương trình con
  Khái niệm: Chương trình con là một đoạn chương trình có tên và được gọi thực hiện ở nhiều nơi trong chương trình chính.
  Tại sao phải dùng chương trình con:
  Có công việc cần phải được thực hiện tại nhiều nơi trong chương trình => tách công việc đó thành chương trình con
  Phân đoạn, module chương trình để thuận tiện trong quản lý, trình bày và phát triển.
  Các lợi ích của việc sử dụng chương trình con
  Các loại chương trình con: Procedure & Function
  Phương thức thực hiện của chương trình con
  Thông số: là những giá trị có thể thay đổi cho mỗi lần thực hiện chương trình con, thông thường là những dữ liệu cụ thể cần cho tháo tác sử lý của từng trường hợp gọi chương trình con
  Danh sách thông số
  Phương thức dịch và chuyển điều khiển khi gọi chương trình con
  Một số điểm chú ý trong việc sử dụng chương trình con
  Khai báo chương trình con trong chương trình chính của PASCAL.
  Chương trình con Procedure
  Procedure TenChuongTrinhCon(danhsachthongso);
  Cont
  Type
  Var
  Khai báo chương trình con
  Begin
  Phần thân chương trình con
  End;

  ** Chương trình con có thể có chương trình con bên trong
  Chương trình con Function
  Function TenChuongTrinhCon(danhsachthongso):KieuDuLieuCuaTriTraVe;
  Cont
  Type
  Var
  Khai báo chương trình con
  Begin
  Phần thân chương trình con
  TenChuongTrinhCon:=GiaTriTraVe;**
  End;

  ** Trong thân chương trình con phải có lệnh gán giá trị trả về cho tên chương trình con.
  Tên chương trình con function có thể dùng như một biến có kiểu dữ liệu chính là kiểu của chương trình con function
  Thông số
  Thông số hình thức: là những thông số được khai báo trong danh sách thông số. Khi chương trình con được gọi thực hiện thì các thông số này sẽ được truyền những giá trị cụ thể cho chương trình con thực hiện.
  Thông số thực: những giá trị cụ thể (biến, hằng, giá trị) truyền cho các thông số hình thức khi chương trình con được gọi là các thông số thực.
  Thông số hình thức có 2 loại:
  Thông số hình thức trị
  Thông số hình thức biến
  Thông số thực hợp lệ cho các thông số hình thức phụ thuộc vào loại của thông số hình thức
  Thông số hình thức trị
  Định nghĩa: Những thông số hình thức không đi sau từ khoá var trong khai báo danh sách thông số là thôgn số hình thức trị
  Ví dụ: procedure ABC (A: integer, var B: real, C:string);
  Thông số hình thức trị là A và C
  Khi truyền thông số, thông số thực sẽ truyền TRỊ của mình cho thông số hình thức trị.
  Mọi sự thay đổi của thông số hình thức trị trong chương trình con KHÔNG ảnh hưởng gì đến trị của thông số thực truyền cho nó.
  Thông số thực cho thông số hình thức trị là một biểu thức cùng kiểu.
  Thông số hình thức biến
  Định nghĩa: Những thông số hình thức đi sau từ khoá var trong khai báo danh sách thông số là thông số hình thức biến.
  Ví dụ: procedure ABC (A: integer, var B: real, C:string);
  Thông số hình thức trị là A và C
  Khi truyền thông số, thông số thực sẽ truyền địa chỉ của mình cho thông số hình thức trị.
  Mọi sự thay đổi của thông số hình thức trị trong chương trình con SẼ ảnh hưởng trực tiếp và tức thời lên chính ô nhớ của thông số thực, tức là ảnh hưởng ngay đến chính thông số thực tương ứng.
  Thông số thực cho thông số hình thức trị phải là một biến cùng kiểu.
  Thông số hình thức biến còn được dùng để trả về các giá trị cần thiết cho chương trình gọi sau khi chương trình con kết thúc.
  Cấu trúc khối trong chương trinh Pascal
  Định nghĩa Khối: Một khối (block) gồm 2 phần:
  Phần khai báo với các khia báo: const, type, var, chương trình con.
  Phần thân: bắt đầu bằng BEGIN, ở giữa là các phát biểu và kết thúc bằng END
  Như vậy:
  Một chương trình là một Block
  Một chương trình con là một Block
  Trong chương trình có chương trình con và trong chương trình con có chương trình con khác -> trong block có block
  Một chương trình là một Block với các Block con lồng vào nhau.
  ChuongTrinhChinh
  A
  B
  A1
  A2
  B1
  B2
  B2
  B21
  C
  Vấn đề tầm vực
  Định nghĩa : Tầm vực (Scope) của một đối tượng trong chương trình là vùng má nó được biết đến và có thể được sử dụng.
  Tầm vực áp dụng trên các đối tương như: biến, hằng, kiểu dữ liệu, chương trình con.
  Qui tắc xác định tầm vực: Tầm vực của một đối tượng được xác định từ vị trí mà nó được khai báo cho đến hết Block chứa khai báo đó, kể cả những Block bên trong của nó. Ngoại trừ trường hợp có sự khai báo lại trong một khối con.
  Khai báo lại: Nếu khối A chứa khối B và trong cả 2 khối đều khai báo một đối tượng tênX thì Khối B chỉ có thể truy xuất đối tượng X của chính nó và không thể truy xuất đối tượng X của khối A.
  X
  X
  Avatar
  TVM xin gia nhập trang riêng! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
  Avatar
  Cảm ơn thầy Phạm Xuân Đức đã ghé thăm!
  Avatar
  Chúc quý thầy cô cuối tuần vui vẻ
  Avatar
  TVM gia nhập, chúc thầy luôn vui, khỏe.
  Avatar

  Cảm ơn thầy Trương Duy Sơn và cô Trần Thị Diệu Huyền đã ghé thăm!

   Chúc các thầy, cô ngày 20/11 vui vẻ và hạnh phúc!

  Avatar
  TMV xin gia nhập trang web, mời thầy qua thăm nhà tôi!
  Avatar
  TVM xin chào thầy Trọng Quang ! Nhân dịp tết đến xuân về, chúc thầy cùng gia đình sức khỏe và thành công! Mời giao lưu:  http://violet.vn/xuantoan80/
  Avatar

  Blog "Chia sẻ CODE" rất vui vì đã được các thầy cô ghé thăm trong năm mới 2012 này!

  Chúc các thầy và cô có 1 mùa xuân tươi vui và hạnh phúc bên gia đình, cùng người thân!

  Avatar

  TV mới gia nhập trang, mong được giao lưu với chủ nhà

  Avatar

  Đặng Văn Hiển gia nhập trang chủ nhà.... Mong chúng ta là thành viên của nhau . Rất mong chủ nhà sớm mặt  trong DANH SÁCH THÀNH VIÊN của http://hiendvtiger.violet.vn/ và để lại lời nhắn chỉ vài dòng, để dễ tìm đưa vào danh sách thành viên… Đồng thời giao lưu,  học hỏi kinh nghiệm …. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại 

   
  Gửi ý kiến